Pôsobíme na slovenskom trhu od roku 2004.

Robíme bežné opravy hláv, ale aj špecialitky, ktoré nie sú bežné. Medzi takéto špecialitky patrí napríklad čistenie hlavového kanálu piateho vstrekovača, ktoré sa robí špeciálnou otryskavacou technológiou pomocou vysokotlakej otryskavačky a špeciálnej zmesi.

K najčastejším poškodenia hláv motorov dochádza chybou chladenia (termostat, vodná pumpa, únik chladiacej zmesi, …), mazania (nesprávny typ oleja, malé množstvo oleja, olejové čerpadlo, zanesený sací kôš, …), únavou materiálu, alebo chybou rozvodov (zanedbaná včasná výmena, nesprávna výmena, nesprávny typ rozvodov, ….). U všetkých prípadov je možné hlavu repasovať. Repasovaná hlava má úžitkovú hodnotu novej hlavy, ale s podstatne nižšími finančnými nákladmi.

Pri každej oprave hlavy dodržiavame technologické postupy výrobcu motora. Tie predpisujú dôležité technické parametre ako napríklad uťahovacie momenty jednotlivých skrutkových spojov, správny postup uťahovania hlavy, hrúbky použitých tesnení, jednotlivé dôležité vôle , ktoré je potrebné merať.

Demontáž a montáž hlavy je spojená s množstvom ďalších úkonov (demontáž nasávania, demontáž turba, demontáž výfukového zberača, demontáž krytov, časti elektroniky, vstrekovačov, čerpadla, časti palivovej sústavy, …), ale zároveň je spojená s množstvom veľmi presných technických údajov a parametrov (tepelná dilatácia materiálu, uťahovacie momenty, prítlačné sily, …), je preto potrebná neustála kontrola, ktorá sa bez podrobných technologických postupov výrobcu motora nedá dodržať.